Parohia noastră «Sf. Cuv. Parascheva» din or. Padova, şi-a sărbătorit Hramul Bisericii!

Iubiți credincioși,

Am prăznuit pe Sf. Cuv. Parascheva, prilej de bucurie duhovnicească pentru parohia noastră, pentru că biserica în care ne aflăm stă sub ocrotirea acestei sfinte.

Am serbat cel de-al 10-lea Hram, unde am avut ca invitat pe Prea Sfințitul ATANASIE și un sobor de preoți.

Bucuria a fost deosebită, fiindcă pe seama Bisericii noastre a fost hirotonit întru diacon, teologul Serghei GOLBAN,

iar zece tineri au fost hirotesiți întru paraclisieri.

Consilierilor bisericești au fost oferite Gramate episcopale.

Ce este Hramul unei Biserici?

Creştinii veacurilor primare ale Bisericii, văzând şi seninătatea cu care sfinţii mucenici şi martiri îşi apărau credinţa şi primeau moartea pentru ea, au nutrit simţaminte de admiraţie şi respect faţă de aceşti eroi ai credinţei. Ei au adunat şi au înmormântat cu grijă şi pietate rămăşiţele trupeşti ale celor care mureau pentru Hristos şi se adunau în fiecare an, de ziua morţii lor, în jurul mormintelor, pentru a-i pomeni, prin săvârşirea Sfintei Liturghii şi prin citirea actelor vieţii, faptelor şi pătimirii lor. Când creştinismul a început să se dezvolte în libertate, iar cultul divin să ia amploare deosebită, mai ales din secolul al IV-lea, creştinii au zidit biserici pe mormintele martiritor şi mucenicitor, pentru a le păstra şi mai vie memoria.

Mai târziu n-a mai fost cu putinţă ca orice lăcaş să fie înălţat pe mormintele de sfinţi şi martiri. Astfel s-a luat obiceiul ca orice lăcaş sfânt să fie închinat, dedicat sau consacrat unui sfânt al Bisericii. Aşa cum fiecare creştin primeşte la botez un nume de sfânt, la fel şi o biserică, atunci când se târnoseşte, adică se sfinţeşte de către episcop sau arhiereu, primeşte numele unui sfânt în cinstea căruia a fost zidită şi care de acum o patronează şi o ocroteşte. Este ceea ce numim hramul bisericii.

Nădăjduim să reuşim în continuare să aducem bucurie duhovnicească credincioşilor noştrii.

Mulțumim Bunului Dumnezeu.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *