Duminica Izgonirii lui Adam din Rai (Duminica Iertării)

„Să nu întorci faţa Ta de la sluga Ta; Când mă necăjesc degrab mă auzi! Ia aminte spre sufletul meu şi-l mântuieşte pe el”.

Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, numită şi Duminica lăsatului sec de brânză, sau Duminica Iertării, este a patra duminică a Triodului şi ultima zi dinaintea Postului Mare. Ea urmează Duminicii lăsatului sec de carne, precedând Duminica Ortodoxiei.

În această ultimă duminică dinaintea Postului mare, ultima zi în care creștinii ortodocși mai mănâncă produse lactate înainte de ziua Paşti, Biserica face pomenirea izgonirii lui Adam din Rai. Renunţând la anumite mâncăruri facem bine trupului, dar în primul rând lucrăm la mântuirea sufletului nostru, demonstrând că suntem capabili să renunţăm la propriile noastre pofte, să ne depăşim egoismul şi să ne îndreptăm atenţia şi lucrarea către Dumnezeu şi către aproapele, desăvârşindu-ne astfel duhovniceşte şi pregătindu-ne pentru bucuria întâlnirii cu Hristos cel Înviat. Dumnezeu le poruncise lui Adam și Evei să postească, abținându-se să mănânce din fructul unui pom, dar ei nu L-au ascultat. Astfel, Adam și Eva și urmașii lor au moștenit moartea și stricăciunea. Dacă Adam a fost alungat din Rai pentru că nu a respectat porunca postului şi a mâncat din fructul oprit, noi, aducând drept jertfă lui Dumnezeu postul nostru, înfrânarea noastră, însoţită de milostenie şi fapte bune, putem să ne însuşim roadele jertfei pe cruce a Mântuitorului, Cel care a venit în lume tocmai pentru a răscumpăra păcatul lui Adam, pentru a restabili legătura dragostei între om şi Dumnezeu, pentru a ne oferi tuturor şansa vieţii cereşti, care este tocmai împărtăşirea veşnică de dragostea cea nesfârşită a lui Dumnezeu.

În Duminica Iertării, mulți credincioși participă la Vecernia Iertării din ajunul Postului Mare. Ei ascultă învățăturile Domnului despre post și iertare și intră astfel în perioada postului iertându-se unii pe alții, ca și Domnul să îi ierte pe ei.
Iertarea şi postul sunt două gesturi ale omului prin care, după cum ne spune Evanghelia, el poate intra intr-o relaţie cu Dumnezeu. Iertarea şi postul sunt gesturi pe orizontală ale vieţii noastre, dar aceste gesturi îl pot ridica pe om şi pe verticală. Intrăm în Postul Paştelui, Postul Mare, cum i se spune, a fost evident în legătură cu Răstignirea, Moartea şi învierea lui Hristos. Postim pentru că la sfârşitul acestei perioade este sărbătoarea învierii, iar înainte sunt Patimile Mântuitorului Hristos. Patimile lui Hristos înseamnă jertfă, înseamnă pătimire, înseamnă ofensă adusă dumnezeirii de către oameni. Postul mare este perioadă de cateheză, e drumul nostru iarăși către Botez / Înviere, către noua viață. E o retrăire a botezului… prin lepădarea de păcate, spovedanie și pocăință.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *