Catehism creștin-ortodox

Sf. Treime

 1. Cea dintâi datorie a credinciosului.
 2. Despre descoperirea dumnezeiască
 3. Despre Sfânta Scriptură
 4. Despre Sfânta Tradiție
 5. Simbolul de credință (Crezul)
 6. Învățătura despre Dumnezeu
 7. Despre Sfânta Treime
 8. Despre Dumnezeu-Tatăl
 9. Despre Dumnezeu-Fiul
 10. Despre Dumnezeu-Duhul Sfânt
 11. Despre viața viitoare (de după moarte)
 12. Despre nădejdea creștină
 13. Despre rugăciune
 14. Rugăciunea Domnească «Tatăl nostru»
 15. Despre Biserică și înțelesul ei. Despre Biserică, lăcaș de rugăciune publică (obștească) și despre slujbele Bisericii
 16. Despre Sfânta Liturghie
 17. Sfintele Taine
 18. Botezul; învățături despre importanța Botezului și modul în care se pot pregăti părinții și nașii
 19. Ungerea cu Sfântul Mir
 20. Pocăința (Spovedania sau Mărturisirea păcatelor)
 21. Împărtășania (Sfânta Euharistie)
 22. Preoția (Hirotonia)
 23. Cununia (Nunta)
 24. Maslul
 25. Sfintele Ierurgii (alte slujbe de sfințire): rânduieli la nașterea unui prunc; înmormântarea și parastasele
 26. Aghiasma (Sfințirea apei)
 27. Despre acatiste și paraclise
 28. Despre sărbători
 29. Despre posturi
 30. Despre dragostea creștină
 31. Legea morală
 32. Despre poruncile bisericești
 33. Despre conștiința morală
 34. Despre virtuți
 35. Despre păcat
 36. Cele zece porunci (Decalogul)
 37. Datoriile creștinului față de Dumnezeu, de sine însuși și de aproapele său
 38. Familia creștină
 39. Statul și datoriile creștinului față de stăpânirea laică
 40. Biserica și datoriile creștinului față de Biserică
 41. Lumea și datoriile creștinului față de lume
 42. Sfaturile evanghelice: sărăcia, fecioria și ascultarea
 43. Cele 9 Fericiri. Faptele milei trupești și faptele milei sufletești

 

Învățătură de credință creștină ortodoxă (Catehism ortodox), București 1952, reed. Iași, 1996